Qui sóc

/Qui sóc
Qui sóc 2020-06-01T15:14:28+00:00
Transformació personal
Transformació d’espais
Servei integral

“Enriqueixo la psicologia des de l’anàlisi de l’espai i faig el mateix amb l’interiorisme partint de l’anàlisi personal”

Sóc Marta Gabaldà. Després d’anys d’experiència en el món de l’interiorisme, m’adono que l’espai on treballem o on vivim té un impacte directe en la persona a diferents nivells. És per això que decideixo fer ús de la meva formació de psicòloga i aprofundir en la relació persona-espai des de diferents branques tot sumant a l’interiorisme disciplines com la psicologia, la geobiologia i altres eines i mètodes que busquen l’equilibri personal. L’objectiu és millorar el benestar des de l’espai i des de la persona.

Està demostrat l’impacte de l’entorn sobre la persona?

La persona i l’entorn s’interrelacionen i interactuen. Des dels seus inicis, l’ésser humà sempre ha buscat espais on es senti còmode. Les tribus nòmades que havien d’establir un campament, decidien on quedar-se a través dels animals: els col·locaven a diferents llocs i en funció de la seva reacció, decidien on s’instal·laven.

Treballar els espais personals o professionals per millorar el benestar personal no és cap invent actual. En tot cas és tornar als orígens de pràctiques ancestrals a través de noves tècniques que ens hi ajuden. Però tota la vida ho hem fet. La diferència és que abans no sabien perquè ho feien i ara tenim arguments per avalar-ho i ho fem intencionadament.

“Treballem l’espai des de la persona i això ens permet donar més garanties de que s’hi trobi còmode”

Com puc posar ordre a la meva vida?

Com afecta a la nostra persona l’espai en el qual vivim o treballem?

L’espai és la nostra tercera pell. I en tant bon punt l’adaptem i el fem nostre, reflecteix el que som nosaltres. De fet, ha reflectit majoritàriament com són les dones que viuen a l’espai, perquè la dona ancestralment ha gestionat i coordinat la casa.

Així doncs, treballes l’espai per acompanyar la persona?

És un procés d’acompanyament amb un treball des de dues vessants: espai i persona. Busco el reflex de la persona a l’espai i treballo des d’aquest espai per acompanyar la persona en allò que desitja: transformació, orientació, benestar…i paral·lelament treballo l’espai personal des de la vessant psicològica, però no parteixo de zero. L’espai analitzat em dóna una base d’indicadors que em permeten tenir una lectura ràpida de la situació de la persona. Per tant, enriqueixo la psicologia des de l’anàlisi de l’espai i enriqueixo l’interiorisme des de l’anàlisi personal.

Parlem de la llar. En quins casos s’hauria de contractar Marta Gabaldà per què intervingués a casa?

Podem ser de gran ajuda quan algú desitja fer un canvi, personal o del seu espai i es troba perdut. Qualsevol reforma indica necessitat de plasmar en l’espai un canvi personal. Tant pots necessitar un cop de mà en una reforma d’espais com un cop de mà en una “reforma” del teu procés personal.

Si et sents bloquejat personalment i no saps cap on anar, o bé si necessites aclarir l’orientació del teu futur professional o a la vida en general; si tens un mal en concret (mal de cap, cansament, insomni, malestar físic); si no dorms bé; si tens un repte personal o ganes de fer un canvi; si vols millorar les relacions entre les persones que viuen a l’espai… En tots aquests casos treballar l’espai i la persona et poden ajudar a buscar el benestar personal i emocional.

I en el cas de l’empresa, què pot aportar Marta Gabaldà a l’hora d’intervenir en un espai de treball?

Un suport important per quan es necessiti un procés de transformació i canvi. Per exemple, per millorar la salut i les relacions dels empleats; per definir un objectiu comú (cohesionar l’orientació a un mateix objectiu); per ser més productius i eficients; per estar més motivats i alineats amb els valors i actituds de l’empresa, o per potenciar les possibilitats del negoci des de l’espai mateix. Ajudem a obtenir el màxim rendiment i eficiència a través de la correcta relació entre l’espai laboral i els empleats.

Quina diferència m’aporta treballar amb una interiorista o treballar amb Marta Gabaldà?

La diferència la marca el client i les seves necessitats. Des d’aquí treballem la relació de persona i espai en qualsevol projecte, però s’arriba a la part personal en funció del que busca el client. Si vol només un projecte d’interiorisme, li donarem només un projecte d’interiorisme, ara bé, amb moltes més garanties de que s’hi trobi còmode. Treballem l’espai des de la persona i això permet donar un plus en relació a l’aspecte personal. Anem més enllà de l’adequació de l’espai.

I per altra banda, quina diferència m’aporta treballar amb Marta Gabaldà com a psicòloga?

La especialitat en psicologia a partir de la qual treballem és la bioneuroemoció. Aquesta especialitat parteix de la base que la majoria de problemes físics tenen un problema psicològic al darrera. Per tant, si a més de treballar el problema psicològic treballem l’espai on sorgeix aquest conflicte, treballem en sincronia i avancem molt més ràpid en la resolució del problema. Si tenim en compte l’espai, és més fàcil que no es torni a repetir el conflicte o problemàtica psicològica pel qual es demana acompanyament. Si només es resol la vessant personal, però es manté el mateix espai és més fàcil que torni a sorgir.

Treballes l’entorn físic, espiritual i emocional de les persones? Quins són els entorns que treballes des de les diferents disciplines?

Depèn del cas, de la persona i del nivell d’accés al seu espai, es pot fer un treball o un altre. El millor és poder treballar persona i espai per arribar a aquesta amplada en l’anàlisi dels casos. En funció de la persona i del treball personal o professional que requereix fer, s’aconsella una tècnica o una altra.

“si a més del problema psicològic també actuem sobre l’espai on sorgeix, anem en sincronia i avancem més ràpid”

M’estimo i m’accepto tal com sóc?

Quina metodologia apliques per realitzar els estudis integrals espai-persona?

Fem tres grans processos en la nostra metodologia de treball:

Estudi inicial

Per treballar la reforma d’espais demano al client si vol aplicar criteris de Feng Shui i la Teoria dels 5 elements i si li sembla bé, dissenyo l’espai seguint aquestes disciplines, que apliquen criteris de sentit comú. Si no dorm, el primer que proposo és fer una prospecció geobiològica per determinar si viu en un lloc sa. En paral·lel, també podem obrir la vessant psicològica des d’una anàlisi de l’arbre genealògic, o utilitzar eines com la xacradiagnosi i la teràpia conductual per modificar les creences i els comportaments que ens limiten. També fem referència en aquest procés a la bioneuroemoció.

Distribució de l’espai i creences

Després d’aquest treball de situació inicial, distribuïm l’espai i si s’escau, a partir de la psicologia que ens ha donat l’anàlisi de l’arbre genealògic, sorgeixen a la superfície una sèrie de creences familiars, que estan gravades a la persona i que pot ser necessari treballar abans de fer el procés de canvi.

Selecció de materials i mobiliari, la teva tercera pell

Acompanyo en la selecció de materials de la construcció i també dels mobles, no només des de la vessant estètica sinó des d’una vessant de salut. Des del projecte d’interiorisme busquem materials (pintura, rajoles, tancaments, acabats) i mobles amb materials que ens permetin respirar bé i tenir un bon control ambiental. En aquesta fase, des de l’àmbit psicològic potenciaríem tot allò que volem. Treballem un mapa del tresor personal per saber on volem anar i fem un pla d’exercicis per aconseguir les fites marcades a nivell personal i professional.

Un cop acabat el procés què lliures al client?

En un estudi complet lliuro uns planells de l’espai, un arbre genealògic, l’informe de les creences i els objectius. A més, dono un llistat de recomanacions perquè aquest espai que hem treballat es pugui mantenir en el temps perquè la persona estigui bé. És un informe extens, ple de solucions per facilitar que la persona sigui autònoma per mantenir l’espai en les condicions que ha escollit i que li van millor.

Puc contractar Marta Gabaldà des d’una de les branques de la teva activitat si no vull l’estudi integral?

I tant. Més enllà d’oferir el procés d’acompanyament complet des de la persona i des de l’espai, també poso a l’abast del client cadascun dels serveis que ofereixo de forma independent per adaptar cada cas a les necessitats del client.

En definitiva, si busquéssim Marta Gabaldà al diccionari, què hi trobaríem? Com descriuries la teva activitat?

Seria Marta Gabaldà: orientació a la transformació d’espais i persones, a través de l’interiorisme, la geobiologia i la psicologia.